inne specjalistyczne prace

Poza wymienionymi w innych zakładkach pracami, firma wykonuje również;

Prace budowlane i montażowe w miejscach trudno dostępnych, z wykorzystaniem technik alpinistyczych: